Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3619. Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi, stran 9194.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2), 71. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB, 31/07) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 9. 7. 2007 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
Spremeni se enajsta alinea 2. člena Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/98) tako, da se glasi:
»– Krajevna skupnost Kisovec – Loke 9 članov sveta«.
2. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/98
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.