Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3614. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9184.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06, 14/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji dne 11. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1139/32, 1139/33, obe k.o. Bistrica, ki sta vpisani v vl. št. 1105 k.o. Bistrica (javno dobro).
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič, matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-49/07-33
Tržič, dne 11. julija 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.