Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3609. Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka, stran 9179.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 10. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 5. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določi cena ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka, ki po kalkulativnih elementih, po posodah za odpadke in intervalih odvoza znašajo:
I. Elementi cene za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 26-krat letno:
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Element / vol.    | 120/26 | 240/26 | 770/26 | 1100/26 |
|opreme / interval   |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Ravnanje z ostankom  | 1,8541 | 2,5484 | 9,8909 | 14,0368 |
|odpadkov       |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Odlaganje ostanka   | 1,9162 | 3,8323 | 12,2954| 17,5649 |
|odpadkov       |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Zbiranje odp. na   | 0,9544 | 1,9088 | 6,1242 |  8,7488 |
|zbiralnicah in zbir. |    |     |    |      |
|centru        |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,0185 | 0,0371 | 0,1189 |  0,1698 |
|kosovnih odpadkov   |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,2330 | 0,4661 | 1,4950 |  2,1351 |
|nevarnih odpadkov   |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Zbiralnice      | 0,0420 | 0,0840 | 0,2697 |  0,3853 |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Uničenje nevarnih   | 0,0558 | 0,1115 | 0,3576 |  0,5109 |
|odpadkov       |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,3713 | 0,7427 | 2,3828 |  3,4040 |
|bioloških odpadkov  |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Kompostiranje     | 0,2740 | 0,5479 | 1,7578 |  2,5112 |
|bioloških odpadkov  |    |     |    |      |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
|Skupaj        | 5,7193 | 10,2788 | 34,6923| 49,4668 |
+----------------------+--------+---------+--------+-----------+
II. Elementi cene za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 52-krat letno:
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Element / vol.    | 120/52 | 240/52 |770 / 52 | 1100/52 |
|opreme / interval   |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Ravnanje z ostankom  | 1,6261 | 2,2553 | 8,3260 | 11,8215 |
|odpadkov       |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Odlaganje ostanka   | 1,9162 | 3,8323 | 12,2954 | 17,5649 |
|odpadkov       |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Zbiranje odp. na   | 0,9544 | 1,9088 | 6,1242 | 8,7488 |
|zbiralnicah in zbir. |     |    |     |     |
|centru        |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,0185 | 0,0371 | 0,1189 | 0,1698 |
|kosovnih odpadkov   |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,2330 | 0,4661 | 1,4950 | 2,1351 |
|nevarnih odpadkov   |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Zbiralnice      | 0,0420 | 0,0840 | 0,2697 | 0,3853 |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Uničenje nevarnih   | 0,0558 | 0,1115 | 0,3576 | 0,5109 |
|odpadkov       |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Zbiranje in odvoz   | 0,4177 | 0,8353 | 2,6799 | 3,8284 |
|bioloških odpadkov  |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Kompostiranje     | 0,2740 | 0,5479 | 1,7578 | 2,5112 |
|bioloških odpadkov  |     |    |     |     |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
|Skupaj        | 5,5377 |10,0783 | 33,4245 | 47,6759 |
+----------------------+---------+--------+---------+----------+
III. Elementi cene za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 104-krat letno:
Za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov intervala 104-krat letno se uporabljajo cene, ki so veljavne za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 52-krat letno (elementi tabele II.).
IV. Cena storitve odlaganja in cena storitve zbiranja in odvoza:
Cena storitve odlaganja odpadkov za Občino Škofja Loka znaša 128,0729 EUR/tono.
Cena storitve zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Škofja Loka znaša 179,2129 EUR/tono.
2. člen
V ceni iz 1. člena tega Sklepa nista vključena davek na dodano vrednost po zakonu in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po uredbi Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Z uveljavitvijo tega Sklepa preneha veljati Sklep o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 109/00, popravek 2/01).
Ta Sklep se po pridobitvi predhodnega soglasja pristojnega ministrstva objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-14/2000
Škofja Loka, dne 5. aprila 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.