Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, stran 9178.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91; 55/92; 13/93; 66/93; 45/94; 8/96; 31/00; 36/00 in 127/06) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 23/03, 106/05, 23/07) na svoji 9. seji dne 3. julija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/06, Uradni list RS, št. 47/06, Uradni list RS, št. 53/06) se tretji odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– znanje slovenskega jezika;
– znanje na področju priprave in vodenja projektov oziroma postopkov pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz EU programov;
– znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– vodstvene sposobnosti.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Št. 310-1/2006
Slovenj Gradec, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.