Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9163.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. redni seji dne 14. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča s parc. št. 2154/1 pot v izmeri 107 m², parc. št. 2158/7 pot v izmeri 138 m², parc. št. 2226/1 pot v izmeri 28 m², vse k.o. Zagorica in parc. št. 2844/1 pot v izmeri 225 m², parc. št. 2845/1 pot v izmeri 1.267 m², parc. št. 2845/4 pot v izmeri 570 m², parc. št. 2856/1 pot v izmeri 3.043 m², parc. št. 2856/4 pot v izmeri 301 m², parc. št. 2867/1 pot v izmeri 105 m², parc. št. 2868/4 pot v izmeri 14 m², parc. št. 2868/4 pot v izmeri 894 m², parc. št. 2869/5 pot v izmeri 120 m², parc. št. 2869/7 pot v izmeri 30 m², parc. št. 2869/7 pot v izmeri 136 m², parc. št. 2869/10 pot v izmeri 98 m², parc. št. 2869/13 pot v izmeri 101 m², parc. št. 2870/4 pot v izmeri 79 m², parc. št. 2870/7 pot v izmeri 89 m², parc. št. 2870/3 pot v izmeri 364 m², parc. št. 2872/10 pot v izmeri 253 m², parc. št. 2883/1 pot v izmeri 632 m², parc. št. 2885/1 pot v izmeri 21 m², parc. št. 2885/3 pot v izmeri 32 m², parc. št. 2912/1 pot v izmeri 86 m², vse k.o. Mirna Peč in parc. št. 991/77 cesta v izmeri 130 m², parc. št. 991/86 cesta v izmeri 245 m², parc. št. 991/88 cesta v izmeri 77 m², parc. št. 3467/4 pot v izmeri 5.879 m², parc. št. 3467/6 pot v izmeri 946 m², parc. št. 3467/9 pot v izmeri 338 m², parc. št. 3467/10 pot v izmeri 129 m², parc. št. 3471 pot v izmeri 5.226 m², parc. št. 3472/10 pot v izmeri 145 m², parc. št. 3472/11 pot v izmeri 1.424 m², parc. št. 3472/4 cesta v izmeri 76 m², parc. št. 3472/9 pot v izmeri 12 m², parc. št. 3498/11 pot v izmeri 857 m², parc. št. 3498/4 pot v izmeri 9 m², parc. št. 3498/6 pot v izmeri 71 m², parc. št. 3498/7 pot v izmeri 1.018 m², parc. št. 3498/9 pot v izmeri 921 m², parc. št. 3499/6 pot v izmeri 600 m², parc. št. 3499/6 pot v izmeri 227 m², parc. št. 3499/2 pot v izmeri 1.421 m², parc. št. 3499/5 pot v izmeri 287 m², parc. št. 3501/5 pot v izmeri 718 m², parc. št. 3508/5 pot v izmeri 633 m², parc. št. 3508/3 pot v izmeri 71 m², parc. št. 3510/4 pot v izmeri 390 m², parc. št. 3540 pot v izmeri 3.387 m², parc. št. 3541/1 pot v izmeri 524 m², vse k.o. Hmeljčič.
II
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Mirna Peč.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2007-27
Mirna Peč, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.