Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3596. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija, stran 9149.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 9. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija
I.
Spremeni se prva točka Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija (Uradni list RS, št. 106/05), tako da se glasi:
»V Vzgojno varstveni enoti Čebelica v Gabrovki se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo ekonomske cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+------------------------------------+-------------------------+
|   Program predšolske vzgoje   |    Ekonomska    |
|                  | cena programa (v EUR) |
+------------------------------------+-------------------------+
|     Kombinirani oddelek    |     363,16     |
+------------------------------------+-------------------------+
|      Krajši program      |     176,22     |
|   (otroci stari od 3–6 let)   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
Dnevni znesek živil (prehrane) za otroke v ceni programa znaša 2,30 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,50 EUR, kosila 1,38 EUR in popoldanske malice 0,42 EUR.«
II.
Spremeni se druga tabela druge točke Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija, ki opredeljuje osnovo za določitev plačila staršev v vrtcu VVE Čebelica, tako da se glasi:
»
+------------------------------------+-------------------------+
| Program predšolske vzgoje v vrtcu |  Osnova za določitev  |
|      VVE čebelica      |plačila staršev od 1. 9. |
|                  |  2007 dalje (v EUR)  |
+------------------------------------+-------------------------+
|     Kombinirani oddelek    |     363,16     |
+------------------------------------+-------------------------+
|      Krajši program      |     176,22     |
|   (otroci stari od 3–6 let)   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
                                «
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja v šolskem letu 2007/08.
Št. 602-29/2007
Litija, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.