Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3591. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, stran 9144.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00, 15/02, 2/06), ter 4. in 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 20/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99, 36/99-popravek, 24/02) se v 5. členu v odstavku »krajevne ceste« spremeni cesta oziroma odsek ceste pod zaporedno številko:
+--------------------------------+---------------+-------------+
|»29 190413 LK 190411 Korzika 1 |  LK 190411  |  165 MP«, |
|– Korzika 7           |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
tako, da se glasi:
+--------------------------------+---------------+-------------+
|»29 190413 LK 190411 Korzika 1 |  Korzika 3 |  80 MP«.  |
|– Korzika 3           |        |       |
+--------------------------------+---------------+-------------+
Na koncu tega člena se namesto »Skupna dolžina 8563« pravilno glasi »Skupna dolžina 8478«.
2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/14-1/2007-EK
Kranjska Gora, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.