Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3588. Sklep o nadaljevanju postopka za sprejem Odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2, stran 9133.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka za sprejem Odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2
Občina Jesenice je sprejela Program priprave določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2 (Uradni list RS, št. 26/07).
Občina Jesenice bo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in sprejetim Programom priprave nadaljevala postopek za sprejem odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2, v katerem se nahaja zahtevana vsebina v smislu 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju. Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2 zagotovi Občina Jesenice.
Skladno z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju bo Občina Jesenice pripravila osnutek odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2 ter ga poslala nosilcem urejanja prostora navedenih v Programu priprave določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2, da podajo svoje smernice, ter Ministrstvu, pristojnemu za okolje, da sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Občina bo v skladu z 59. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravila dopolnjen osnutek odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2 ter v skladu s 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju izvedla javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2.
Občina Jesenice bo skladno z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravila predlog odloka o določitvi podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2 ter ga posredovala nosilcem urejanja prostora, da dajo mnenje, ali predlog odloka upošteva smernice. Občina bo občinskemu svetu predložila usklajen predlog odloka v sprejem ter ga bo po sprejemu na občinskem svetu objavila v uradnem glasilu.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2007
Jesenice, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.