Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1130/1, 1148/10, 1153/3, 1153/5, 1153/6, 1157/2 in 1157/4 v k.o. Šmarje, stran 9132.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 4. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1130/1, 1148/10, 1153/3, 1153/5, 1153/6, 1157/2 in 1157/4 v k.o. Šmarje
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča v k.o. Šmarje:
– zemljišče parc. št. 1130/1 pot v izmeri 291 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1148/10 neplodno v izmeri 636 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1153/3 neplodno v izmeri 337 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1153/5 neplodno v izmeri 44 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1153/6 neplodno v izmeri 15 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1157/2 neplodno v izmeri 215 m2 pripisano pri ZKV št. 615,
– zemljišče parc. št. 1157/4 neplodno v izmeri 412 m2 pripisano pri ZKV št. 615.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-121/2006
Grosuplje, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.