Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3585. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2023/5 in 2023/6 v k.o. Sela, stran 9132.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 4. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 2023/5 in 2023/6 v k.o. Sela
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišči v k.o. Sela:
– zemljišče parc. št. 2023/5 cesta v izmeri 16 m2 pripisano pri ZKV št. 663,
– zemljišče parc. št. 2023/6 cesta v izmeri 38 m2 pripisano pri ZKV št. 663.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti javno dobro in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-278/2006
Grosuplje, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.