Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3577. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 9109.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Črnomelj
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) se za naseljem »Pusti Gradec« doda naselje »Rim«, za naseljem »Paunoviči« pa se doda naselje »Pavičiči«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-02/99
Črnomelj, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.