Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3575. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o., stran 9109.

Na osnovi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št. 49/95) v zvezi s 24. členom Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/00) je Mestni svet Mestne občine Celje na svoji 9. seji dne 10. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje uredi način zaračunavanja projektnih pogojev, ki jih javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. izdaja na osnovi javnega pooblastila, ki mu ga je podelil pristojni organ Mestne občine Celje dne 18. 3. 2003.
2. člen
Normativi zaračunavanja stroškov izdaje projektnih pogojev:
– Izdaja projektnih pogojev na področju, kjer ni naprav v našem upravljanju ali objekt ni priključen na vodovodno omrežje v našem upravljanju:
1 ura srednja strokovna izobrazba (SS)
1 ura višja strokovna izobrazba (VŠ)
– Izdaja projektnih pogojev za enostanovanjsko hišo:
2 uri srednja strokovna izobrazba (SS)
3 ure višja strokovna izobrazba (VŠ)
– Izdaja projektnih pogojev za večstanovanjsko hišo ali poslovni objekt:
3 ure srednja strokovna izobrazba (SS)
3 ure višja strokovna izobrazba (VŠ)
– Izdaja projektnih pogojev za infrastrukturni objekt dolžine do 1000 m:
4 ure srednja strokovna izobrazba (SS)
2 ure višja strokovna izobrazba (VŠ)
– Izdaja projektnih pogojev za daljše infrastrukturne objekte in izdaja smernic za prostorske akte ter drugo:
Po dejanski porabi časa.
3. člen
S tem pravilnikom se določi, da se za zaračunavanje ur določenih v 2. členu tega pravilnika, uporablja »cenik ur komunalnih storitev«, ki ga potrjuje pristojni organ.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vsi akti, ki so na območju Mestne občine Celje urejali način zaračunavanja stroškov pri izdaji projektnih pogojev.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-719/2007
Celje, dne 10. julija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.