Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3572. Sklep o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice, stran 9101.

Na podlagi 28.a člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 in 72/05), 8. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
1.
Potrdi se nadstandardna sistemizacija pedagoških delavcev zaradi podaljšanega obratovalnega časa vrtca naslednjim vrtcem:
Vrtec pri osnovni šoli Artiče:
– 0,21 delež pomočnice vzgojiteljice za obratovalni čas vrtca od 5.30 do 16. ure.
Vrtec pri osnovni šoli Bizeljsko:
– 0,14 delež pomočnice vzgojiteljice za obratovalni čas vrtca od 6. do 16. ure.
Vrtec pri osnovni šoli Cerklje ob Krki:
– 0,14 delež pomočnice vzgojiteljice za obratovalni čas vrtca od 5.30 do 15.30.
Vrtec pri osnovni šoli Dobova:
– 0,28 delež pomočnice vzgojiteljice za obratovalni čas vrtca od 5.45 do 16.45 ure.
– 0,1 hišnika zaradi organizacije dela na več lokacijah.
Vrtec pri osnovni šoli Globoko:
– 0,187 pomočnice vzgojiteljice za obratovalni čas vrtca od 5.30 do 16. ure.
Vrtec Mavrica Brežice:
– 0,97 vzgojiteljice v polovičnem oddelku – dopolnjevanje obveznosti z jutranjim sprehodom.
– 0,3 hišnika zaradi organizacije dela na več lokacijah.
– 1 logopeda za vse otroke v Občini Brežice.
2.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2007.
Šifra: 032-6/2007
Brežice, dne 9. julija 2007
Po pooblastilu župana Občine Brežice
št. 019-16/2007
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.