Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika, stran 9020.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 47/06 – ZEN) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika
1. člen
V Pravilniku o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/00 in 108/00 – popr.) se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) V prijavi iz prejšnjega odstavka kandidat navede podatke o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe oziroma o opravljenem strokovnem izpitu oziroma preizkusu strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku iz 9. člena tega, in sicer:
– številko in datum spričevala oziroma diplome,
– podatke o izobraževalni organizaciji, ki je spričevalo oziroma diplomo izdala,
– številko in datum potrdila o opravljenem strokovnem izpitu oziroma preizkusu strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter
– podatke o organu, ki je potrdilo izdal.«.
2. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Višina pristojbine za prvo opravljanje izpita je 210 eurov, pristojbina za ponovno opravljanje izpita pa je 105 eurov.«.
3. člen
26. člen se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-159/2007
Ljubljana, dne 5. julija 2007
EVA 2007-2511-0145
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor