Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3560. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 9020.

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
Ta pravilnik določa načine stalnega strokovnega usposabljanja članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
Cilj stalnega strokovnega usposabljanja članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je zagotavljanje spremljanja strokovnega razvoja poklicne kvalifikacije, za katero ima član komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij licenco.
3. člen
Za strokovno usposabljanje in razvoj po tem pravilniku se štejejo naslednje dejavnosti, ki so povezane s posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo, in teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc:
– dokazila o delu v stroki,
– dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki,
– udeležba ali predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini,
– objava članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji,
– študijska potovanja in obiski v tujini,
– nagrada relevantnih inštitucij za dosežek, ki je neposredno povezan s standardi znanj in spretnosti s področja poklicne kvalifikacije, za katero je oseba član komisije, in teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc.
4. člen
Član komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se mora v roku do izteka licence najmanj enkrat udeležiti oziroma izvesti eno od aktivnosti ali dobiti nagrado iz prejšnjega člena, sicer se šteje, da se ni stalno strokovno izpopolnjeval kot imetnik licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
5. člen
Dokazila strokovnega usposabljanja in razvoja iz 3. člena tega pravilnika se priznavajo na podlagi portfolija člana komisije, ki ga predloži Državnemu izpitnemu centru.
6. člen
O veljavnosti in ustreznosti dokazil iz prejšnjega člena presoja Državni izpitni center.
7. člen
Državni izpitni center lahko zavrne obnovo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, dokler član komisije ne izpolni enega od pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-23/2007
Ljubljana, dne 29. junija 2007
EVA 2007-2611-0056
Marjeta Cotman l.r
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost