Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3557. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, stran 9018.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče mandat sodniku ustavnega sodišča dne 17. decembra 2007.
Na podlagi tega objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-4/07
Ljubljana, dne 16. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije