Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3343. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 8620.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06), je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. redni seji dne 28. 6. 2007 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žirovnica
1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) se v 18. členu črta osma alineja.
2. člen
Besedilo 72. člena črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območju Občine Žirovnica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– urejanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– skrb za zapuščene živali,
– upravljanje in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova drugih infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine, namenjenih za opravljanje javnih služb,
– varstvo pred požari,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– dejavnost vzgoje in izobraževanja,
– osnovno zdravstvo in lekarniška dejavnost,
– osebna pomoč družini,
– knjižničarstvo in
– dejavnost muzejev.«
3. člen
Besedilo 73. člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina zagotavlja javne službe v oblikah, ki jih za posamezno javno službo predpisuje zakon«:
4. člen
V 74. členu se v prvem odstavku za besedo vrste doda besedo »gospodarskih«.
5. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti