Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3199.  Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica, stran 8312.

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06), 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96), ki določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe v Občini Slovenska Bistrica.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku črtata 7. in 13. točka.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2007.
Št. 033-5/2007-6/6
Slovenska Bistrica, dne 18. junija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost