Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3189.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8290.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 17. in 96. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. junija 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 3169/1, cesta 47 m², parc. št. 3187/1, cesta 9 m², vpisani v vložku štev. 2581 k.o. Murska Sobota ter parc. št. 3170/1, cesta 15 m², vpisana v vložku št. 2580 k.o. Murska Sobota.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Mestne občine Murska Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0004/2007-183
Murska Sobota, dne 20. junija 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost