Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3183.  Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 8270.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
-------------------------------------------------------------
ŠIROKA POTROŠNJA
-------------------------------------------------------------
Mala poraba:    cena za plin     0,6128 EUR/m3
Gospodinjska
tarifa:      cena za plin     0,3542 EUR/m3
          osnovna cena     38,3144 EUR/leto
Centralno
ogrevanje:     cena za plin     0,3542 EUR/m3
          cena za prikl. moč  3,1523 EUR/kW, leto
-------------------------------------------------------------
OSTALA POTROŠNJA
-------------------------------------------------------------
Mala poraba:    cena za plin     0,6128 EUR/m3
Osnovna
tarifa:      cena za plin     0,4002 EUR/m3
          osnovna cena     97,7193 EUR/leto
Ogrevanje
poslov.
prostorov:     cena za plin     0,4002 EUR/m3
          cena za prikl. moč  1,9210 EUR/kW, leto
-------------------------------------------------------------
Pogodbeni
odjem       cena za plin     0,3223 EUR/m3
          cena za prikl. moč  3,4870 EUR/kW, leto
-------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse CO(2) v višini 0,0238 EUR/m3, trošarine v višini 0,0060 EUR/m3 in 20 % DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/07.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. junija 2007
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Hrvoje Drašković l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost