Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3179.  Sklep o lastninjenju nepremičnin parc. št. 396/1, parc. št. 396/3, parc. št. 395, parc. št. 343/1 in parc. št. 343/2, k.o. Videm, stran 8260.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB-1, 21/06 - odločba US RS in 14/07 - ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o lastninjenju nepremičnin parc. št. 396/1, parc. št. 396/3, parc. št. 395, parc. št. 343/1 in parc. št. 343/2, k.o. Videm
I.
Na podlagi 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 in 41/04 - ZVO-1), se nepremičnini parc. št. 396/1 - pašnik v izmeri 9189 m2 in funkcionalen objekt v izmeri 24 m2 in parc. št. 395 - travnik v izmeri 3949 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 312, k.o. Videm, nepremičnina parc. št. 396/3 - pašnik v izmeri 3 95 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 313, k.o. Videm in nepremičnini parc. št. 343/1 - pot v izmeri 94 m2 in parc. št. 343/2 - pot v izmeri 767 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 96, k.o. Videm, odpišejo od dosedanjih zemljiškoknjižnih vložkov in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek v isti katastrski občini.
II.
Pri novem zemljiškoknjižnem vložku se pri zgoraj navedenih nepremičninah, ustanovi naravno vodno javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Po vpisu vodnega javnega dobra v korist Občine Krško, se v javnem interesu na predmetnih nepremičninah dovoli razpolaganje oziroma upravljanje z nepremičninami za potrebe izgradnje mostu na reki Savi v okviru projekta za izgradnjo obvoznice Krško na odseku ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško v korist Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-186/2007-O507
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost