Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3177.  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, stran 8254.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB-1, 21/06 - odločba US RS in 14/07 - ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1. člen
S tem odlokom je določena sprememba in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Uradni list RS, št. 67/06), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko projekta 05 140-00, v juniju 2006.
2. člen
V poglavju »II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE«, podpoglavje »9. Etapnost in tolerance«, se na koncu stavka glede etapnosti doda nov stavek, ki glasi:
»Do izgradnje načrtovanih ureditev je možna uporaba obstoječih cestnih priključkov, v skladu s pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2007-O502
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost