Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3169.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 8236.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. 6. 207 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00) se v prvem odstavku 3. člena doda točka 18, ki se glasi:
»18. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema distribucijo toplotne energije za daljinsko ogrevanje.«
Spremeni se tretji odstavek 3. člena, ki se na novo glasi:
»Dejavnosti navedene od 1. do 11. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 12. do 18. točke pa so izbirne lokalne javne službe.«
2. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-01/2007-01
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost