Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3089. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja, stran 7973.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja (Uradni list RS, št. 47/94, 28/96, 28/96, 28/96, 47/96, 47/96, 47/96 in 47/96).
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.
Št. 00713-20/2007/6
Ljubljana, dne 29. junija 2007
EVA 2007-2111-0097
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik