Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3051. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v drugi polovici leta 2007, stran 7812.

Na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05, 106/05 in 6/07) generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke izdajata skupni
S K L E P
o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v drugi polovici leta 2007
1. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za usklajeno in pregledno delovanje obeh institucij in zavezancev za oblikovanje cen zdravil na debelo s tem sklepom določata rokovnik aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v drugi polovici leta 2007.
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 29. septembra 2007.
3. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena, zavezanci v skladu s Pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05, 106/05 in 6/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), na način, določen v 42. členu Pravilnika, napovedo spremembo cen teh zdravil na debelo, z začetkom veljavnosti na dan 11. december 2007.
4. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v obdobju od 29. junija 2007 do vključno 9. julija 2007.
5. člen
Zavod 6. julija 2007 zavezancem pošlje vprašalnik o prisotnosti zdravil iz seznama iz 2. člena tega sklepa na trgu.
6. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen v 42. členu Pravilnika, Agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil in ga pošlje Zavodu najpozneje do 16. julija 2007.
7. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 5. člena tega sklepa do 23. julija 2007.
8. člen
Na podlagi seznama iz 6. člena tega sklepa in informacij, dobljenih z vprašalnikom iz 5. člena tega sklepa, Zavod oblikuje predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. Zavod z najvišjimi priznanimi vrednostmi zdravil, kot jih je določila njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, seznani Agencijo in zavezance do 11. septembra 2007.
9. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v obdobju od 11. septembra 2007 do vključno 26. septembra 2007.
10. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen v 42. členu Pravilnika, Agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil na debelo in ga pošlje Zavodu najpozneje do 1. oktobra 2007.
11. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki vključuje najvišje priznane vrednosti, sprejete na njegovi Komisiji za razvrščanje zdravil na liste.
12. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni odbor Zavoda.
13. člen
Najpozneje sedem dni po sprejetju na Upravnem odboru Zavoda Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru, pristojnemu za zdravje.
14. člen
Po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za zdravje Zavod posreduje seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Rok za uveljavitev seznama je 11. december 2007.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-8/2007
Ljubljana, dne 12. junija 2007
EVA 2007-2711-0063
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
 
Generalni direktor
Samo Fakin, dr. med., l.r.
 
Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila
medicinske pripomočke
 
Direktorica
dr. Martina Cvelbar,
mag. farm. spec., l.r.

AAA Zlata odličnost