Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3041. Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti, stran 7787.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za obrambo
P R A V I L N I K
o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa splošne in posebne organizacijske in varnostne ukrepe za opravljanje strateških dejavnosti, s katerimi se zagotavlja, da se s strateškim blagom ne bodo izvajale dejavnosti, ki so z Zakonom o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06, v nadaljnjem besedilu: zakon) prepovedane, in da ne bo prihajalo do odtujitve ali izgube strateškega blaga.
2. člen
Zavezanci pri izvajanju posamezne strateške dejavnosti spremljajo količine posamezne vrste strateškega blaga, ki vstopa oziroma izstopa iz posamezne strateške dejavnosti, z namenom preprečitve odtujitve ali izgube strateškega blaga. V ta namen vodijo posebno evidenco, katere obliko in pogostnost vpisovanja in preverjanja (dnevno, tedensko …) prilagodijo vrsti in količini strateškega blaga ter vrsti strateške dejavnosti.
Zavezanci so pri opravljanju strateških dejavnosti pozorni na svoje kupce in druge poslovne partnerje, predvsem z vidika možnosti uporabe strateškega blaga za namene, ki so z zakonom prepovedani. Vsa tovrstna opažanja so dolžni posredovati pristojnemu organu, ter zadržati izvedbo strateške dejavnosti s takšnim kupcem oziroma drugim poslovnim partnerjem.
3. člen
Za strateško blago iz skupin 1 in 2 Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07, v nadaljnjem besedilu: uredba) se, ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena, evidenca vodi in preverja dnevno.
4. člen
Strateško blago se v času, ko se ga ne uporablja za dovoljene namene, hrani na ustrezen način, ki zagotavlja, da ne bo prišlo do odtujitve ali izgube strateškega blaga.
Objekti in prostori v katerih se izvaja strateška dejavnost, morajo biti varovani na način, ki zagotavlja, da ne bo prišlo do odtujitve ali izgube strateškega blaga. To lahko vključuje, npr. varnostno službo, alarmne naprave ipd.
5. člen
Strateško blago iz skupin 1 in 2 uredbe se v času, ko se ga ne uporablja za dovoljene namene, hrani v primerno zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop le osebe, ki so vredne zaupanja, in ki jih posebej določi odgovorna oseba zavezanca.
Prostor mora biti tehnično varovan z detekcijo nasilnega vstopa, signal pa vezan k varnostniku ali v varnostno nadzorni center službe varovanja.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2007-UK
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EVA 2007-2711-0046
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost