Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3017. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče, stran 7706.

Na podlagi 50. člena ter v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 7. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za posodobitev primarnega vodovoda Trata - Reteče
1.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki ga je pod številko naloge 6073/2, v juniju 2007, izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana.
2.
Gradivo bo razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka od 15. 6. 2007 do 17. 7. 2007.
3.
V času javne razgrnitve bo dne 11. 7. 2007 ob 17. uri organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
4.
S tem naznanilom Občina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta pod točko 1, in sicer z naslednjimi parc. št.:
K. o. Suha (2030)
1207/2, 324/5, 373/3.
K. o. Godešič (2031)
*48, *79, 102, 108/1, 111/10, 111/6, 111/7, 111/9, 115/2, 118/2, 118/3, 123/2, 1368/2, 1374/3, 1378/2, 1388/1, 17/5, 19/6, 20/13, 262, 263, 268/1, 269/1, 37/1, 38, 39/1, 420, 482/2, 483, 484/1, 487, 491, 496, 505/2, 510/1, 513/2, 515/1, 515/2, 515/3, 520/1, 520/10, 520/2, 520/3, 520/5, 520/6, 520/7, 520/9, 64/1, 69, 73/1, 79/1, 79/3, 83, 84/2, 89/2, 93, 96, 99.
K. o. Reteče (2032)
*2/2, 1057, 1058/1, 1075/2, 1075/4, 1077/1, 1077/10, 1077/11, 1077/12, 1077/13, 1077/14, 1077/15, 1077/21, 1077/23, 1077/3, 1077/9, 1083, 24/2, 27/1, 28/1, 31/1, 32/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 43/1, 44/1, 44/3, 45/3, 45/4, 47/10, 83/1, 83/6, 831/2, 831/4, 84, 846/9, 848/1, 848/12, 848/13, 848/14, 848/2, 848/3, 848/4, 848/7, 849/10, 849/12, 849/4, 849/5, 88/2, 88/4, 88/5, 985/3.
5.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in jih v roku iz 2. člena sklepa posredujejo Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta pod točko 1 poda lastnik nepremičnine iz točke 4, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime, priimek in naslov.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-5/2007
Škofja Loka, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost