Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

3006. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/, stran 7692.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 1. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 6. redni seji dne 4. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/
1. člen
Sprejeme se program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju zazidalnega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Smrečnik/ZN4-1. faza, ZN5/, Uradni list RS, št. 33/05, (v nadaljevanju: ZN Smrečnikovo), ki ga je v novembru 2003 izdelal Studio Perspektiva, Uroš Reiter s.p., Lenartova 32, Mežica.
2. člen
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju ZN Smrečnikovo se objavi na oglasni deski Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica, za obdobje 30 dni. Po preteku tega roka bo naveden program komunalnega opremljanja na vpogled pri občinskem organu, pristojnem za opremljanje zemljišč za gradnjo.
3. člen
Stroški opremljanja zemljišča s komunalno infrastrukturo (prometne površine, vodovod, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija) znašajo za objekte, ki bodo grajeni na podlagi ZN Smrečnikovo 19,19 eura/m² gradbene parcele. Cena je iz junija 2006.
4. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka gradnja), ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Občina v skladu z veljavno zakonodajo, odda izgradnjo komunalne infrastrukture znotraj območja ZN Smrečnikovo usposobljenim izvajalcem in zagotovi nadzor nad izvedbo.
V primeru, da po pogodbi izvajalec nastopa tudi kot investitor opremljanja, se njegov vložek upošteva pri izračunu komunalnega prispevka.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07/2007
Mežica, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost