Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2994. Pravilnik o prilogi k diplomi, stran 7656.

Na podlagi drugega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in predloga Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo z dne 8. 12. 2006 minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o prilogi k diplomi
1. člen
S tem pravilnikom se določajo sestavine obrazca »Priloga k diplomi«.
2. člen
Prilogo k diplomi kot sestavni del diplome o končanem javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe izdajajo visokošolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom.
Visokošolski zavodi lahko samostojno oblikujejo grafično podobo Priloge k diplomi.
3. člen
Priloga k diplomi se izda brezplačno v slovenskem jeziku in v enem od uradnih jezikov Evropske unije.
Obrazca za Prilogo k diplomi sta sestavljena tako, kot priporočajo Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco/Cepes. V prilogi št. 1 k temu pravilniku so določene sestavine obrazca in navodila za izpolnjevanje v slovenskem jeziku, v prilogi št. 2 pa v angleškem.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 36/00).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0076-164/2006/9
Ljubljana, dne 15. junija 2007
EVA 2007-3211-0005
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost