Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2991. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva, stran 7633.

Na podlagi šestega odstavka 20. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prejetih pogodb, ki mu jih posreduje javni partner, kronološko vodi evidenco sklenjenih pogodb.
(2) Ministrstvo na podlagi pridobljenih podatkov, ki jih je javni partner dolžan zagotoviti, vodi evidenco projektov in sklenjenih pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov ali naziv ter sedež pogodbenih strank,
– opis predmeta pogodbe,
– vrsto javno-zasebnega partnerstva,
– predračunsko investicijsko vrednost projekta,
– finančne obveznostih pogodbenih strank,
– letna poročila o izvajanju pogodbe,
– datum začetka izvajanja pogodbe,
– datum zaključka pogodbenega razmerja,
– matično številko pogodbene stranke,
– proračunsko postavko, vezno na javno-zasebno partnerstvo, v kolikor obstaja.
(3) Javni partner mora kopijo sklenjene pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter ostale podatke iz tega člena, posredovati ministrstvu v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
3. člen
Javni partner mora do konca aprila tekočega leta posredovati ministrstvu informacijo o izvajanju javno-zasebnega partnerstva v preteklem letu za vsako sklenjeno pogodbo.
4. člen
(1) Javni partner je zavezan posredovati podatke o kakršnikoli spremembi v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva oziroma sklenjeno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu v času izvajanja le-te.
(2) Podatke o spremembi v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva oziroma sklenjeno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu mora javni partner posredovati v roku 30 dni od uveljavitve spremembe.
5. člen
Vse podatke iz tega pravilnika javni partner posreduje ministrstvu po pošti ali na uradni elektronski naslov gp.mf@gov.si.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2007/10
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-1611-0016
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost