Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2990. Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov, stran 7633.

Na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 123/06 – ZFO-1) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov
1. člen
Ta pravilnik določa način in rok za poročanje občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.
2. člen
Občine posredujejo podatke o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih splošnega dela proračuna ter o realiziranih odhodkih in drugih izdatkih posebnega dela proračuna s spletno aplikacijo za poročanje občin tako, da mesečno posredujejo naslednje podatke:
a) za prihodke in druge prejemke:
– podkonte;
b) za odhodke in druge izdatke:
– šifrant neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– šifrant proračunskih postavk občinskega proračuna in
– proračunske vrstice (proračunske postavke – podkonte).
3. člen
Občine posredujejo podatke iz 2. člena tega pravilnika do 15. dne v mesecu za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca tekočega leta.
4. člen
(1) Za poročanje o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007 in od 1. januarja 2007 do 31. julija 2007 se uporablja Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 6/06 in 14/07).
(2) Ta pravilnik se začne uporabljati za poročanje o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. avgusta 2007.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Uradni list RS, št. 6/06 in 14/07).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2005
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2006-1611-0150
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost