Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2989. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, stran 7633.

Na podlagi 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06 in 21/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
1. člen
V Sklepu o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 84/05) se v 3. členu v prvem odstavku:
– osma alinea spremeni tako, da se glasi: »Arhiv Republike Slovenije«;
– za deveto alineo dodata novi alinei, ki se glasita: »– Zavod za varstvo narave« in »– Zavod Republike Slovenije za šolstvo«;
– besedilo dosedanje dvaintridesete alinee spremeni tako, da se glasi: »Društvo Združenih narodov za Slovenijo«.
2. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Urad med drugim:
– usklajuje udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih sestankih v okviru Unesca in tujih strokovnjakov v Sloveniji,
– usklajuje delo in dejavnosti z vladnimi in nevladnimi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo, ter z drugimi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k uresničevanju programa in dejavnosti, ter za ta namen zagotavlja in izvaja financiranje okvirnega programa komisije in drugih dogovorjenih obveznosti doma in na tujem iz proračuna ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-11/2007/5
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-3211-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost