Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2976. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 7589.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
V Uredbi o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/07), se v 1. členu število »18.500« nadomesti s številom »24.500«.
2. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 3. člena se število »17.500« nadomesti s številom »23.500«.
V prvi alinei prvega odstavka se število »13.500« nadomesti s številom »17.200«.
V drugi alinei prvega odstavka se število »1000« nadomesti s številom »1300«.
V tretji alinei prvega odstavka se število »40« nadomesti s številom »120«.
V četrti alinei prvega odstavka se število »2930« nadomesti s številom »4830«.
V peti alinei prvega odstavka se število »30« nadomesti s številom »50«.
3. člen
V napovednem stavku drugega odstavka 4. člena se število »3500« nadomesti s številom »7200«.
V prvi alinei drugega odstavka se število »2500« nadomesti s številom »4700«.
V drugi alinei drugega odstavka se število »200« nadomesti s številom »150«.
V tretji alinei drugega odstavka se število »800« nadomesti s številom »2350«.
V drugi alinei tretjega odstavka se število »300« nadomesti s številom »1850«.
4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 5. člena se število »2700« nadomesti s številom »4500«.
V tretji alinei prvega odstavka se število »10« nadomesti s številom »110«.
5. člen
Dovoljenja za zaposlitev, izdana za ponovne zaposlitve (dovoljenja za zaposlitev veljavna iz prejšnjih let), se ne vštevajo v kvoto delovnih dovoljenj iz prve alinee prvega odstavka 3. člena uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11101-2/2007/7
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2611-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik