Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2971. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica, stran 7576.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji 29. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Škofljica se imenuje za:
– predsednico: Daja Bah Koren, Kamnikarjeva ulica 9, 1291 Škofljica
– namestnico predsednice: Majda Kocmur, Dolenjska cesta 73, 1291 Škofljica
– člana: Denis Čaleta, Kamnikarjeva ulica 21, 1291 Škofljica,
– namestnika člana: Franc Mačerol, Vrečarjeva ulica 20, 1291 Škofljica
– člana: Milan Vučko, Šmarska cesta 57, 1291 Škofljica
– namestnika člana: Rok Koncilja, Smrjene 52 A, 1291 Škofljica
– članico: Špela Intihar, Puciharjeva ulica 2, 1291 Škofljica
– namestnika članice: Peter Nose, Bučarjeva ulica 4, 1291 Škofljica.
2.
Sedež občinske volilne komisije je na Škofljici, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-04/2007
Škofljica, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.