Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica, stran 7576.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne 29. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica
1. člen
5. člen Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 66/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi njunega medsebojnega pisnega sporazuma. Pisni zahtevek predloži upravičenec občinski upravi Občine Škofljica čimprej po rojstvu oziroma najkasneje v roku 1 leta po rojstvu otroka. Izplača se znesek, ki je veljaven na dan rojstva otroka.«
2. člen
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevek iz prejšnjega člena mora vsebovati navedbo:
– enotne matične in davčne številke vlagatelja;
– številke vlagateljevega računa na katerega se prispevek nakaže;
– datuma rojstva otroka;
– naziva stalnega bivališča novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka;
– državljanstva.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2007.
Št. 007-16/2007
Škofljica, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.