Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij, stran 7509.

Na podlagi določb tretjega odstavka 19. in tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. seji 6. junija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 56/00) se v 2. členu spremenita druga in tretja alinea tako, da se glasita:
»– Vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše in Podgora pri Dolskem, ki šteje 7 članov,
– Vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje, ki šteje 6 članov.«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03204-1/00-35
Dol pri Ljubljani, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.