Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2944. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin, stran 7495.

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) ter drugega odstavka 9. člena in petega odstavka 78. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
1. člen
V Sklepu o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin (Uradni list RS, št. 122/06) se besedilo 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Korekcijski faktor za izravnavo prihodka iz omrežnin za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v obdobju od 1. julija 2007 do 31. decembra 2007 znaša 0,939, za leto 2008 pa 0,984.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. julija 2007.
Št. 111-1/2007-46/EE-40
Maribor, dne 13. junija 2007
EVA 2007-2111-0104
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.