Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2943. Sklep o dopolnitvi Sklepa o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1), stran 7495.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. točke 233. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 9/07) izdaja
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1)
1. člen
V Sklepu o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Sklep o registrih – 1) (Uradni list RS, št. 52/05) se v četrtem odstavku 2. člena za besedo voditi vstavi besedilo »: 1.«.
V četrtem odstavku se pika na koncu črta in doda besedilo, ki se glasi: »; 2. register zavarovalno zastopniških družb, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja.«.
2. člen
V petem odstavku 2. člena za besedo voditi vstavi besedilo »: 1.«.
V petem odstavku se pika na koncu črta in doda besedilo, ki se glasi: »; 3. register zavarovalno posredniških družb, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega posredovanja.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. junija 2007
EVA 2007-1611-0109
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.