Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2941. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 7494.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 11. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 55/07) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1. V 1. točki I. poglavja Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju Navodilo) se črta besedilo »ter dnevnega načrtovanja tokov likvidnosti«.
2. V 2. točki I. poglavja Navodila se beseda »poročili« nadomesti z besedo »poročilo«, besedilo »obrazcih, ki sta predpisana« pa nadomesti z besedilom »obrazcu, ki je predpisan«.
Na koncu točke (a) se črta beseda »in« ter doda pika.
Črta se točka (b).
3. V 11. točki II. poglavja Navodila se besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »4. člena«.
4. Črta se III. poglavje Navodila.
5. V IV. poglavju Navodila se črta 20. točka.
To navodilo začne veljati dne 1. 7. 2007.
Andrej Rant l.r.
Namestnik guvernerja
Banka Slovenije