Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2940. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 7494.

Na podlagi 10. in 11. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) se črta besedilo »ter dnevnega načrtovanja tokov likvidnosti«.
2. člen
Črta se 10. člen.
3. člen
(1) V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »in dnevnega načrtovanja tokov likvidnosti«.
(2) V drugem odstavku se črta točka (b).
(3) V tretjem odstavku se besedilo »obrazcih KL-1 in TL, ki sta sestavni del sklepa.« nadomesti z besedilom »obrazcu KL-1, ki je sestavni del sklepa.«
(4) Peti odstavek se črta.
4. člen
Ta sklep začne veljati 1. julija 2007.
Ljubljana, dne 19. junija 2007
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
prof. dr. Ivan Ribnikar l.r.