Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2931. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, stran 7468.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05) in v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 95. seji, dne 18. 12. 2006, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica v biotehniki.
2. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 95. seji, dne 18. 12. 2006, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževale programe srednjega poklicnega izobraževanja:
– Cvetličar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe cvetličar/cvetličarka,
– Gospodar na podeželju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe gospodar/gospodarica na podeželju,
– Gozdar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe gozdar/gozdarka,
– Izdelovalec oblačil za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe izdelovalec/izdelovalka oblačil,
– Mesar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe mesar/mesarka,
– Mlekar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe mlekar/mlekarka,
– Pek za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe pek/pekovka,
– Slaščičar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe slaščičar/slaščičarka,
– Vrtnar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe vrtnar/vrtnarka.
3. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetem na 98. seji, dne 21. 12. 2006, minister za šolstvo in šport sprejme prilagojene izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja:
– Grafični operater za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe grafični operater/grafična operaterka,
– Mizar za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe mizar/mizarka,
– Računalnikar za gluhe in naglušne dijake in dijake z govorno-jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe računalnikar/računalnikarka,
– Računalnikar za gibalno ovirane dijake za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe računalnikar/računalnikarka.
4. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 89. seji, dne 20. 1. 2006 in na 96. seji, dne 12. 2. 2007, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja:
– Frizer za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe frizer/frizerka,
– Avtoserviser za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe avtoserviser/avoserviserka,
– Računalnikar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe računalnikar/računalnikarka.
Izobraževalni programi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre.
5. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 95. seji, dne 18. 12. 2006, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalne programe srednjega strokovnega izobraževanja:
– Gozdarski tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe gozdarski tehnik/gozdarska tehnica,
– Hortikulturni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica,
– Kmetijsko-podjetniški tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica,
– Kozmetični tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe kozmetični tehnik/kozmetična tehnica,
– Ustvarjalec modnih oblačil za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil,
– Živilsko prehranski tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica.
6. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 95. seji, dne 18. 12. 2006, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja:
– Avtoservisni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica,
– Hortikulturni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica.
– Kmetijsko-podjetniški tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica.
7. člen
Izobraževalne programe iz 1. do 6. člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začnejo postopoma izvajati od šolskega leta 2007/2008.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2007
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-3311-0052
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport