Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2791. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 7108.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 23/04, 120/05 in 95/06), se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Koncesionarji, ki upravljajo hidroelektrarno na delu vodnega telesa z zaporednimi številkami od 231 do 238 s seznama iz nove Priloge uredbe, začnejo plačevati za koncesijo 1. julija 2007 v višini 4,2 odstotka povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane elektrike.
3. člen
(1) Za koncesionarje iz prejšnjega člena določi višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2007 Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi podatkov o električni energiji, ki so jo v hidroelektrarnah na delih vodnih teles z zaporednimi številkami od 231 do 238 s seznama iz nove Priloge uredbe oddali v javno električno omrežje v letu 2006.
(2) Podatke o v javno električno omrežje oddani električni energiji v letu 2006 mora koncesionar iz prejšnjega člena predložiti agenciji najkasneje do 31. avgusta 2007.
(3) Če koncesionar iz prejšnjega člena agenciji ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2007 uporabijo podatki ministrstva, pristojnega za energijo, o proizvodnji električne energije kvalificiranih proizvajalcev električne energije za leto 2006.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2007/6
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2511-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost