Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2788. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije, stran 7099.

Na podlagi 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 34/01 in 49/03) se v 1. členu preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|  Vodotok  | Občina  | Koordinate | Koordinate | Bruto  |
|       |      |zgornje vode| spodnje  |potencial |
|       |      | (m.n.m.) |  vode  |  (kW)  |
|       |      |      | (m.n.m.) |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mlečni potok |Tolmin   |   595,00|   575,00|     6|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Zapajliška  |Tolmin   |   690,00|   575,00|    23|
|grapa    |      |      –|   575,00|     |
|Mlečni potok |      |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Plaščak   |Tolmin   |   248,00|   196,00|    36|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja   |Mislinja  |   845,00|   730,00|    745|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja   |Mislinja  |   692,00|   642,00|    467|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja   |Mislinja  |   610,00|   597,00|    128|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Mislinja   |Mislinja  |   580,30|   568,00|    121|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Plešiščica  |Lovrenc na |   640,00|   600,00|    78|
|       |Pohorju  |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Črni potok  |Ribnica na |   818,00|   798,00|    25|
|       |Pohorju  |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Vuhredščica |Radlje ob |   430,00|   419,00|    97|
|       |Dravi   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Vuhredščica |Radlje ob |   328,00|   319,00|    97|
|       |Dravi   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Požarnica  |Vuzenica  |   462,00|   444,00|    18|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Požarnica  |Vuzenica  |   397,00|   385,00|    18|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Bistrica   |Muta    |   356,50|   352,50|    39|
|(Muta)    |      |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica  |Zreče   |   840,50|   778,00|    245|
|       |(50 %)   |      |      |     |
|       |Sl.    |      |      |     |
|       |Bistrica  |      |      |     |
|       |(50 %)   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica  |Zreče   |   752,60|   607,60|    960|
|       |(14 %)   |      |      |     |
|       |Oplotnica |      |      |     |
|       |(36 %)   |      |      |     |
|       |Sl.    |      |      |     |
|       |Bistrica  |      |      |     |
|       |(50 %)   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica  |Oplotnica |   607,60|   600,00|    50|
|       |(50 %)   |      |      |     |
|       |Sl.    |      |      |     |
|       |Bistrica  |      |      |     |
|       |(50 %)   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Oplotnica  |Oplotnica |   545,00|   433,00|    769|
|       |(50 %)   |      |      |     |
|       |Sl.    |      |      |     |
|       |Bistrica  |      |      |     |
|       |(50 %)   |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Dravinja   |Videm   |   222,65|   220,15|    211|
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
|Poljanska  |Gorenja vas|   410,00|   406,00|    232|
|Sora     |- Poljane |      |      |     |
+-------------+-----------+------------+------------+----------+
«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2007/5
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2511-0127
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina