Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 6855.

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) je Občinski svet Občine Pivka na 5. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 125/00) se v prvem stavku besedi »Pivške novice« nadomesti z besedama »Pivški list«.
V 2. členu se doda nov stavek, ki se glasi: »Glasilo izhaja kot priloga Notranjsko – kraških novic«.
2. člen
Črta se tretji stavek 4. člena odloka.
3. člen
V prvem stavku 6. člena se črta beseda aktualnih.
4. člen
Zadnji stavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nagrade, ki jo na predlog odgovornega urednika s sklepom določi župan Občine Pivka pred vsakokratnim izidom glasila«.
5. člen
Črta se 9. člen odloka, zato 10. člen postane 9., 11. člen postane 10., 12. člen postane 11 in 13. člen postane 12.
6. člen
Črta se prvi odstavek novega 12. člena, in sicer se glasi:
»Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbora, župan pa odgovornega urednika.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-5/2007
Pivka, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.