Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2656. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje, stran 6851.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je župan Mestne občine Ljubljana dne 21. 5. 2007 izdal
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
I.
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje, ki ga je izdelal Genius Loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Ljubljana pod št. naloge 268-07 v aprilu 2007.
Osnutek bo javno razgrnjen od 11. junija 2007 do 26. junija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 20. junija 2007, ob 18. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana.
II.
Pisne pripombe k osnutku se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključni besedi »PUP Stanežiče - Vižmarje«) do konca javne razgrnitve.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.org/ urbanizem), na oglasni deski Četrtne skupnosti Šentvid in v časopisu Dnevnik.
Št. 350-16/2006-7
Ljubljana, dne 24. maja 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.