Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2652. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podboršt, stran 6842.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 6. seji dne 21. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podboršt
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 644/5, neplodno v izmeri 648m2, vpisano v vl. št. 11, k. o. Podboršt, parc. št. 644/3, neplodno v izmeri 375m2, vpisano v vl. št. 11, k. o. Podboršt.
II.
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjižijo pri vl. št. 11 k. o. Podboršt.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406-0002/02
Ivančna Gorica, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.