Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2643. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 745/2 k. o. Kapele, stran 6840.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 29. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 745/2 k. o. Kapele
1. člen
Ukine se status javnega dobra za nepremičnini parc. št. 745/2 – cesta v izmeri 359 m² k. o. Kapele.
2. člen
Nepremičnina navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 431 k. o. Kapele ter se zanjo v istem k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-137/2006
Brežice, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost