Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev, stran 6739.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev
1. člen
V Pravilniku o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev (Uradni list RS, št. 88/03) se v 3. členu številka »42/02« nadomesti z besedilom »102/04 – uradno prečiščeno besedilo«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke v zvezi s cenami in plačilom poštnih storitev,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Splošni pogoji izvajalca univerzalne poštne storitve morajo za univerzalno poštno storitev vsebovati tudi podatke v zvezi z morebitnimi popusti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »izvajalcev univerzalnih poštnih storitev« nadomesti z besedilom »izvajalca univerzalne poštne storitve«, beseda »njihovega« pa se nadomesti z besedo »njegovega«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »univerzalnih poštnih storitev« nadomesti z besedilom »univerzalne poštne storitve«.
3. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v splošnih pogojih določiti pogoje za pridobitev popustov za univerzalno poštno storitev, ki morajo biti nediskriminatorni. Vsi morebitni popusti za univerzalno poštno storitev morajo biti v ceniku poštnih storitev jasno označeni.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007-12
Ljubljana, dne 22. maja 2007
EVA 2007-2111-0051
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost