Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2582. Odlok o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše, stran 6624.

Na podlagi 8. člena o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in 8/90 – ZDSDZ), 14. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80, 58/92) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne Občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 7. redni seji dne 21. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše
1. člen
Območje naselja Hajdoše se spremeni tako, da se stavba s hišno številko Hajdoše n.h. izloči iz naselja Hajdoše in priključi naselju Slovenja vas. V naselju Slovenja vas se v okviru obstoječega oštevilčenja stavb, stavbi na parc. št. 787/6 k.o. Hajdoše da hišna številka Slovenja vas 72/a.
2. člen
V k.o. Hajdoše se meja med naseljema Hajdoše in Slovenja vas spremeni tako, da poteka od obstoječe meje s parc. št. 111/1 k.o. Slovenja vas po južnih parcelnih mejah parcel s št. 787/6, 787/7, 789/2, 791/1, 790/2 in 802 vse k.o. Hajdoše do zahodne parcelne meje parcele št. 847/1 k.o. Slovenja vas.
3. člen
Nove meje naselij Slovenja vas in Hajdoše so razvidne v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Območna geodetska uprava Ptuj.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ptuj ter Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2007
Hajdina, dne 21. maja 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti