Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2007 z dne 31. 5. 2007

Kazalo

2579. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd, stran 6620.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 s spremembami), 2. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd (MUV, št. 24/96) in 99. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06), je Občinski svet Občine Dravograd na 5. seji dne 22. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dravograd
1. člen
S tem sklepom se imenujejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet za preventivo) za območje Občine Dravograd.
2. člen
V okviru svojih pristojnosti svet za preventivo opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje,
– izvaja aktivnosti za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
3. člen
Delovanje sveta za preventivo je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme svet za preventivo. V poslovniku se podrobneje opredelijo naloge in način njihovega izvajanja.
4. člen
Svet za preventivo sestavljajo naslednji člani:
1. Blanka Vrhovnik, predstavnica Občine Dravograd
2. Iztok Ferk, Policijska postaja Dravograd
3. Marjan Kovše, Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
4. Ernest Knez, Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
5. Herman Jeseničnik, Upravna enota Dravograd
6. Jože Verdinek, AMD Dravograd
7. Ivan Grabner, Združenje šoferjev in avtomehanikov Dravograd
8. Vinko Krajnc, Krajevna skupnost Dravograd
9. Srečko Podojstršek, Krajevna skupnost Šentjanž
10. Branko Ferk, Krajevna skupnost Libeliče
11. Anica Grešovnik, Krajevna skupnost Trbonje.
Mandat članov traja štiri leta. Člane po preteku mandata imenuje občinski svet.
V delovanje sveta za preventivo se lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
5. člen
V okviru sveta za preventivo delujejo komisije, ki pokrivajo posamezna vsebinska področja za izboljšanje varnosti občanov.
V komisije se lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
6. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu Občine Dravograd sredstva za izvajanje nalog sveta za preventivo.
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu uporablja svet za preventivo na podlagi sprejetega finančnega načrta.
7. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih organizacij, administrativno tehnične naloge pa opravlja uprava Občine Dravograd.
8. člen
Ta sklep začne veljati dan naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0008/2007-41
Dravograd, dne 22. maja 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti